2020-09-24 Dzień Jabłka

W czwartek, 24.09.br. Maluszki wspólnie ze swoimi Paniami świętowały w przedszkolu Dzień Jabłka...

2020-09-18 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Przedszkolu w Pogórzu

20 września to ważny dzień dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce, ponieważ świętujemy wtedy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka...

2020-09-09 Zajęcia adaptacyjne Maluszków

W piątek, 28 sierpnia br. wychowawczynie najmłodszej grupy naszego przedszkola zorganizowały zajęcia adaptacyjne dla nowych przedszkolaków...


2020-09-02 INFORMACJA o ubezpieczeniu na nowy rok szkolny

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich wychowanków, pracowników i Rodziców, nasze przedszkole postanowiło zrezygnować....


2020-08-28 Zebrania dla rodziców

Informujemy, że zebrania organizacyjne dla rodziców rozpoczynające nowy rok szkolny 2020/2021, odbędą się:

-dla grupy najmłodszej w poniedziałek, 31 sierpnia br. o godzinie 17.00 na hali sportowej  szkoły.

-dla grupy średniaków  i starszaków w środę, 02 września br. o godzinie 17.00 w na terenie szkoły

Należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: obowiązkowa maseczka, dezynfekcja rąk na wejściu do placówki, dystans społeczny, własne długopisy oraz obecność wyłącznie jednego rodzica/opiekuna. 

Serdecznie zapraszamy!

2020-08-28 Regulamin organizacji pracy Przedszkoli Publicznych Gminy Skoczów obowiązujący od dnia 1 września 2020 r.


Szanowni Rodzice , prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu, który znajduje się pod poniższym linkiem.


Regulamin organizacji pracy Przedszkoli

2020-08-24 Komunikat dotyczący 1 września

Szanowni Rodzice,

zgodnie z wiedzą, jaką posiadamy w chwili obecnej, dzieci i młodzież w Gminie Skoczów rozpoczną nowy rok szkolny w formie tradycyjnej. Jednak w związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym obowiązywać będą zaostrzone wymogi sanitarne i organizacyjne, do których musimy się zastosować. Podkreślam, że wspólnie z Dyrektorami szkół i przedszkoli oraz Miejskim Zarządem Oświaty robimy wszystko, aby nauka i opieka była realizowana jak najdłużej w szkole, jednak zgodnie z przepisami w przypadku uzasadnionego zagrożenia z dnia na dzień każda klasa, a nawet szkoła, może mieć obowiązek przestawienia się na tryb nauki zdalnej. Apeluję o rozsądek. Najwięcej zależy od odpowiedzialności każdego z nas. Pamiętajmy, że dzieci mogą przenosić wirusa COVID-19 bezobjawowo, a konsekwencją może być zagrożenie zdrowia i życia innych osób. Tylko odpowiedzialne podejście do kwestii bezpieczeństwa, szczere informowanie na bieżąco, pozwoli uniknąć rozwoju pandemii, narażenia innych na zakażenie i nie dopuści do zawieszenia działalności placówki. 

Poniżej przekazuję informacje, które posiadamy w dniu dzisiejszym w zakresie zasad funkcjonowania gminnych przedszkoli i szkół.

Zastępca Burmistrza Skoczowa

Andrzej Bubnicki

 

PRZEDSZKOLA:

- obowiązuje pełne obłożenie grup (wszystkie zdrowe dzieci są przyjmowane pod opiekę - nie ma limitu ilości dzieci w przedszkolach);

- żywienie i mycie zębów realizowane będzie normalnie;

- dzieci przyprowadza się i odbiera w drzwiach wejściowych do przedszkola;

- wyłącznie rodzice dzieci rozpoczynających pierwszy rok uczęszczania do przedszkola mogą w okresie adaptacji dziecka w nowym otoczeniu (do miesiąca czasu) odprowadzać dzieci do szatni za zgodą nauczyciela;

- przyprowadzane do przedszkola mogą być wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz nie przebywający w domu z osobami na kwarantannie lub w izolacji – dzieci z objawami nie będą przyjmowane do przedszkola;

- osoby przyprowadzające i odbierające dziecko nie mogą wykazywać objawów infekcji dróg oddechowych i mają być zaopatrzone w maseczkę lub przyłbicę – w przeciwnym wypadku dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola;

- ogranicza się do minimum ilość osób przebywających w przedszkolu – w związku z tym nie będą realizowane występy zewnętrznych grup teatralnych itp.

 - wzmożona zostanie częstotliwość dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i zabawek;

 - dzieci nie mogą przynosić żadnych zabawek z domu;

 - nie będzie wyjść i wyjazdów poza teren placówki;

 - jak najwięcej czasu dzieci będą spędzały w przedszkolnych ogrodach i na placach zabaw;

- spotkania informacyjne dla rodziców w wyznaczonych salach z obowiązkiem zakładania maseczek będą organizowane wyłącznie dla rodziców grup najmłodszych;

- spotkania informacyjne dla rodziców starszych dzieci z nauczycielami będą realizowane na zewnątrz budynku na przestrzeni otwartej z obowiązkiem zachowania odległości 1,5 metra między uczestnikami i zakładania maseczek. Jeżeli spotkanie na przestrzeni otwartej nie będzie możliwe, będzie zastąpione kontaktem telefonicznym i przez internet.

 

2020-07-22 Wyprawka przedszkolaka

Prosimy o zakup wyprawki dla dzieci na rok szkolny 2020/2021 (szczegóły dla poszczególnych grup). Prosimy, aby wszystkie rzeczy były podpisane 


2020-06-30 Uroczyste Pożegnanie Starszaków i zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Czas biegnie nieubłaganie i te dzieci, które niedawno po raz pierwszy przekroczyły progi przedszkola, dziś szykują się do rozpoczęcia kolejnego etapu w swoim życiu- edukacji szkolnej...

 Przejdź do strony: