2020-06-30 Udział w akcji charytatywnej ,,Nakrętki na wagę zdrowia"

W roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole Publiczne w Pogórzu brało udział w akcji charytatywnej dla małej Marysi...


2020-06-18 III Gminny Przegląd Recytatorski

Przedszkole Publiczne w Harbutowicach zaprasza do udziału wszystkie dzieci z Gminy Skoczów w III Gminnym Przeglądzie Recytatorskim pt. „Dzieci w wierszach polskich autorów online”...


2020-06-09 Komunikat

Drodzy Rodzice, przedkładamy zaktualizowane dokumenty dotyczące procedur wewnętrznych bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Dokumenty znajdują się do pobrania w poniższych linkach:


komunikat dla rodziców


wytyczne dla przedszkoli


2020-06-04 Dyżur wakacyjny

Szanowni Rodzice !!

Proszę o zapoznanie się z informacją na temat dyżuru wakacyjnego 2019/2020 i złożenie wstępnej deklaracji do dnia 8.06.2020

Dyrektor ZSP Pogórze

rozeznanie wstępne

deklaracja2020-05-19 Ważny komunikat


OPIEKA W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLACH

Szanowni Rodzice,

informujemy, że mając na uwadze konieczność spełnienia zaostrzonych wymogów sanitarnych, a jednocześnie wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom w zakresie powrotu do pracy, opieka nad dziećmi w przedszkolach
i żłobku prowadzonych przez Gminę Skoczów po 25 maja 2020 r. będzie sprawowana po złożeniu przez rodziców/opiekunów stosownej deklaracji (rodzice, którzy już deklarację złożyli, nie muszą tego robić ponownie).

Nadal pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki będą miały dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, jak również pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dlatego tych rodziców prosimy o złożenie deklaracji do czwartku 21 maja 2020 r. do godziny 10.00 (z podaniem daty, od kiedy dziecko będzie do placówki uczęszczało).

Pozostali rodzice/opiekunowie proszeni są o złożenie deklaracji w terminie od czwartku 21 maja 2020 r. od godz. 10.00 do piątku 22 maja 2020 r. do godziny 12.00. Po tym terminie żadne deklaracje nie będą już przyjmowane.

Ze względu na konieczność ograniczenia liczby osób wchodzących na teren placówek, deklaracje prosimy przesyłać wyłącznie na pocztę email placówki (jako skan lub zdjęcie).

Ograniczenia ilości dostępnych miejsc przedszkolnych będą obowiązywały do czasu zmiany wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Dziś nie wiemy jeszcze kiedy to będzie.

Obserwujcie profile facebook i strony internetowe placówek oraz Miejskiego Zarządu Oświaty.

Miejski  Zarząd Oświaty

deklaracja i oświadczenie


2020-05-15 Komunikat

Szanowni Rodzice!

Poniżej znajduje się procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia Sars-Cov-2 udziecka oraz zasady przyprowadzania oraz odbioru dziecka z przedszkola. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola .docx

procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia .docx


2020-05-12 Zmisiowany Dzień Matematyki

Wszystkie grupy naszego przedszkola zrealizowały jeden z modułów projektu ,,Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury" podczas nauczania zdalnego...

2020-05-08 Deklaracja w sprawie powrotu dziecka do przedszkola

Szanowni Rodzice,


informujemy, że wznowienie sprawowania opieki przedszkolnej i żłobkowej dla placówek Gminy Skoczów nastąpi 18 maja 2020 r. Placówki będą dostępne w normalnych godzinach funkcjonowania ale w rygorze zaostrzonych wymogów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.


Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji musimy znacząco ograniczyć liczbę dostępnych miejsc. Pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki będą miały:

-  dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

-  dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu


W celu zagwarantowania miejsc dla ww. dzieci prosimy rodziców spełniających opisane wyżej kryteria o składanie deklaracji dotyczącej korzystania z opieki w czasie epidemii COVID-19 do placówki w której dziecko jest zapisane, na załączonym druku, który podpisany i wypełniony należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia na skrzynki mailowe placówek lub dostarczyć w wersji papierowej najpóźniej do 13 maja 2020 r. do godziny 15.00. Pozostałe miejsca będą udostępniane według kolejności zgłoszeń.


Z uwagi na rosnącą w Polsce ilość zakażań COVID-19 apelujemy, aby z opieki przedszkolnej i żłobkowej korzystali tylko Ci rodzice, dla których jest ona koniecznością.


 mail:  

zsppogorze@mzo.skoczow.pl


deklaracja rodzica wraz z oświadczeniem doc

deklaracja rodzica wraz z ośawiadczeniem pdf

wytyczne GIS2020-05-06 Komunikat Burmistrza Skoczowa

Szanowni Rodzice!

Informuję, że mając na uwadze konieczność spełnienia zaostrzonych wymogów sanitarnych, po rozeznaniu przez dyrektorów przedszkoli i żłobka Waszych potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi, planujemy wznowienie sprawowania opieki przedszkolnej i żłobkowej od 18 maja 2020 r.


Z uwagi na zaostrzone wymogi sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego musimy jednak znacząco ograniczyć liczbę dostępnych miejsc. Z tego powodu, na podstawie wytycznych, które otrzymaliśmy, pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki będą miały dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu jak również pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ograniczenia ilości dostępnych miejsc przedszkolnych będą obowiązywały do czasu zmiany wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Dziś nie wiemy jeszcze kiedy to będzie.

Drodzy Rodzice, robimy co w naszej mocy aby Wasze dzieci były zabezpieczone przed zakażeniem. Spełnimy obostrzenia sanitarne ale wszyscy mamy świadomość, że wirus jest niewidoczny i nigdy, w żadnym miejscu nie mamy gwarancji, że nie dojdzie do zakażenia.
Apeluję zatem aby z opieki przedszkolnej i żłobkowej korzystali tylko Ci rodzice, dla których jest ona koniecznością.

Obserwujcie profile facebook i strony internetowe placówek do których zapisane są Wasze dzieci oraz Miejskiego Zarządu Oświaty. Tam znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące sposobu deklarowania korzystania z opieki w czasie obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Zastępca burmistrza Skoczowa Andrzej Bubnicki2020-05-05 Ważny komunikat

Szanowni Państwo


Zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach i z  uwagi na konieczność spełnienia szeregu wymogów sanitarnych wynikających    z wytycznych GIS, MZ i MEN w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zakażenia wirusem Sars-COV-2,  otwarcie przedszkoli Gminy Skoczów planowane jest od dnia 18 maja.
Informujemy, że liczba miejsc w placówce będzie ograniczona. Do 8 maja na stronie przedszkola i w dzienniku elektronicznym ukaże się komunikat na temat sposobu zgłaszania dzieci. Prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej placówki.

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pogórzu
 
                                                                               Grzegorz Topol

Przejdź do strony: