Kadry

   Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego: 

  mgr Grzegorz  Topol

  Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego:

  mgr Joanna Kusy  Opiekę nad dziećmi sprawują:

  mgr Renata Górecka - nauczyciel dyplomowany

  mgr Agata Krząszcz - nauczyciel dyplomowany

  mgr Katarzyna Kłoda - nauczyciel stażysta

  mgr Kornelia Kania - nauczyciel mianowany

   mgr Elżbieta Kozakiewicz - nauczyciel mianowany

    mgr Barbara Michniok - katechetka katolicka - nauczyciel dyplomowany

  mgr Renata Szczypka - katechetka ewangelicka - nauczyciel dyplomowany

  mgr Edyta Grelowska- specjalista logopeda

  mgr Grzegorz Truszewski - specjalista psycholog  Porządku pilnują i jedzonko gotują:

 Izabela Gabzdyl - kucharka

 Elżbieta Kohut - intendentka

 Maria Zipser - pomoc nauczyciela

 Magdalena Krzywoń - woźna 

 Agnieszka Sporysz- woźna

 Anna Koziołek - woźna

 Adam Wszoł - konserwator