2019-04-11 Strajk 11 kwietnia 2019

Informujemy, że strajk pracowników oświaty będzie prawdopodobnie kontynuowany, w związku z czym nadal nie mamy możliwości zapewnienia uczniom i dzieciom w przedszkolu edukacji i opieki.
Ponieważ Dyrektor nie wie ilu nauczycieli i innych pracowników przystąpi do strajku, zmuszony jest reagować na bieżąco. Nie posiadamy wiedzy o długości trwania strajku oraz liczbie nauczycieli i pracowników obsługi strajkujących danego dnia. Pomimo zaistniałej sytuacji, dołożymy wszelkich starań, aby przedszkole oraz szkoła były czynne w godz. od 8.00 do 16.00 dla najbardziej potrzebujących dzieci.
Nadal nie będzie możliwości zorganizowania posiłków.

Proszę o zrozumienie.

Grzegorz Topol


2019-04-10 Komunikat na temat strajku pracowników oświaty.

Informujemy, że strajk pracowników oświaty będzie prawdopodobnie kontynuowany, w związku z czym nadal nie mamy możliwości zapewnienia uczniom edukacji i opieki.
Ponieważ Dyrektor nie wie ilu nauczycieli i innych pracowników przystąpi do strajku, zmuszony jest reagować na bieżąco. Nie posiadamy wiedzy o długości trwania strajku oraz liczbie nauczycieli i pracowników obsługi strajkujących danego dnia. Pomimo zaistniałej sytuacji, dołożymy wszelkich starań, aby przedszkole oraz szkoła były czynne w godz. od 8.00 do 16.00 dla najbardziej potrzebujących dzieci.
Nadal nie będzie możliwości zorganizowania posiłków.

Proszę o zrozumienie.

Grzegorz Topol

2019-04-05 Komunikat

INFORMACJA DOTYCZĄCA STRAJKU


Szanowni Rodzice!
W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu informujemy, że istnieje zagrożenie, że od dnia 8 kwietnia 2019 roku nie będzie możliwości zapewnienia uczniom edukacji i opieki.
Ponieważ Dyrektor nie wie ilu nauczycieli i innych pracowników przystąpi do strajku, zmuszony jest reagować na bieżąco. Nie posiadamy wiedzy o długości trwania strajku oraz liczbie nauczycieli i pracowników obsługi strajkujących danego dnia. Pomimo zaistniałej sytuacji, dołożymy wszelkich starań, aby przedszkole było czynne w godz. od 8.00 do 16.00 dla najbardziej potrzebujących dzieci.
8 kwietnia 2019r. nie będzie możliwości zorganizowania posiłków.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
Grzegorz Topol

tel. szkoła: 338533749

"Sprostowanie Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Skoczów

Nie jest prawdą jakoby, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Skoczów nie informował o fakcie rozpoczęcia strajku. Strajk został ogłoszony po wyczerpaniu przewidzianej prawem procedury, która wymaga kilkukrotnych spotkań pomiędzy pracodawcą a przedstawicielami strony związkowej. Powyższe znajduje potwierdzenie w podpisywanych przez strony protokołach. Informacja o strajku została rozesłana do szkół z wymaganym prawem pięciodniowym uprzedzeniem (art. 20 ust.3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Dz.U.2019.174 t.j z dnia 2019.01.30). Decyzja o przystąpieniu do strajku jest indywidualną decyzją każdego pracownika - w związku z tym Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Skoczów nie wie, ilu pracowników ostatecznie przystąpi do strajku w każdej z placówek."

2019-04-05 Zapisy na dyżur wakacyjny

Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny do Przedszkola Publicznego w Pogórzu odbywają się do dnia 30 kwietnia br. Przedszkole pełni dyżur w dniach 1-16 sierpnia 2019 r. 2019-03-31 Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

21 marca był dniem kolorowym nie tylko z powodu pierwszego dnia wiosny......

    

2019-03-21 Pierwszy dzień wiosny

Wszyscy wiemy, że wiosna to wyjątkowa pora roku. To czas szczególnych zmian w przyrodzie; to okres, w którym świat wokół nas budzi się do życia. Przedszkolaki z przedszkola w Pogórzu także doskonale o tym wiedzą...


2019-03-19 Teatrzyk ,,Pan Gaweł i jego pies"

Dzisiaj po raz kolejny zawitały do nas ,,Bajkowe Skarbki Śląska"...


2019-03-12 Zajęcia dogoterapii

Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach w ramach programu profilaktycznego z udziałem psa ,,Bezpieczny pies- Bezpieczne dziecko"...


2019-03-12 Kolorowy Tydzień

Miniony tydzień upłynął w naszym przedszkolu na zabawach z wykorzystaniem ulubionych kolorów przedszkolaków: czerwonego, niebieskiego, żółtego i zielonego...


2019-02-28 Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

1 marca 2019 r. rozpocznie się elektroniczny nabór do przedszkoli Gminy Skoczów,w tym również do Przedszkola Publicznego w Pogórzu...Przejdź do strony: