2020-12-20
Starszaki poznały cztery żywioły Ziemi

Dzieci z grupy najstarszej w drugim tygodniu grudnia poznawały Żywioły Ziemi: wodę, powietrze, ogień i ziemię. Realizowały w ten sposób kolejny moduł projektu Małego Misia "Misiowe laboratorium czterech żywiołów Ziemi". W przedszkolnym małym laboratorium panie wychowawczynie : Agata Krząszcz I Elżbieta Kohut cały tydzień pogłębiały wiedzę dzieci w tych czterech obszarach a ponadto prowadziły różne doświadczenia z wodą, ogniem, powietrzem i bogactwami skorupy  ziemskiej. Realizacja tych tematów była  cennym doświadczeniem o charakterze przyrodniczym i świetną żywą lekcją dotyczącą tego, co świat współtworzy. Zajęcia  miały na celu zbliżenie dziecka do świata przyrody, poznawanie go, dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłość życia na Ziemi. Działania edukacyjne poparte obserwacją i osobistym doświadczeniem dają najlepsze rezultaty, gdyż opierają się na działaniu i przeżyciach emocjonalnych, a przez to zapadają w pamięć na całe życie.